ניהול נכסים

 

ניהול נכס, זהו בכלליות פעולות הנוגעות לתפעול נכס ואחזקתו השוטפת בשם בעלי הנכס,

במסגרת השירות כלול גם איתור שוכר פוטנציאלי, בדיקת רקע כלכלי ונתוני אשראי צרכני לרבות הנפקת דו"ח מידע אודות המועמד.

 

אז מדוע צריך שירותי ניהול לנכס?

רכישת נכס במקום מרוחק ממקום המגורים הפך נפוץ בשנים האחרונות, זאת משום התייקרות שוק הדיור, וכפועל יוצא מכך התרחבות פעילות המשקיעים לרכישת הנכסים באיזורי פריפריה מרוחקים.

אין די בכך שעלות הנכס אטרקטיבית, זאת משום שאדם שרוכש דירה בעיר אחרת אשר מרוחקת ממקום מגוריו מייצרת הזדמנות לרווח כלכלי טוב מחד, ואילו מאידך מייצרת אתגרים תפעוליים.

בהחלטת בעלי נכס בשכירת שירותי ניהול, ישנם שיקולים סובייקטיביים הנובעים מטעמים אישיים, כך בעלי נכס המעוניינים בחופש מטרדה הכרוכה בהתעסקות עם האופרציה הנלוות לכך.

שירות ניהול הנכס מקל מאוד על בעלי הנכס משום שאינם צריכים להיות מוטרדים יתר על מידה כתוצאה מתזמון נוכחותם לשם קבלת בעלי מקצוע בנכס כאמור, או להגיע לעיתים תכופות במהלך הצעת הנכס לשוכרים פוטנציאליים, וכן בחינת נאותות מועמד לשכירת הנכס, דבר שחברת הניהול מיומנת בו וחשופה למידע מקצועי ו/או טביעת עין מיומנת באישור מועמד, כאשר חלק מרכזי בעבודתה הינו גביית תשלומים חודשיים שוטפים מאת השוכרים, או נוכחות פיזית ברשויות השונות בעת חילופי שוכרים.

 

 

למידע פרטני אודות ניהול נכסים (לחץ כאן)