ניהול נכס – מידע ללקוח

מידע הנוגע לניהול נכס

 

בכל עסקת רכישה ניתן להזמין שירותי ניהול לנכס הכולל איתור שוכר פוטנציאלי נאות, גביית תשלומי שכר דירה שוטפים, וכן טיפול בנכס מול בעלי מקצוע לטובת תחזוקת הנכס.

מהות השירות בתקופת הניהול, הינו עבודה שוטפת מול השוכר, טיפול בבעיות תחזוקתיות הקשורות בנכס שכולל בין היתר הזמנת בעלי מקצוע לטיפול בנכס, לרבות הגעה מתואמת לנכס לצורך קבלת בעל המקצוע.

אין הדבר גורע מכל דרישת בעל נכס לטיפול באמצעות בעלי מקצוע משלו, ובמקרה זה נעמוד בקשר מול בעל המקצוע לצורך מסירת מפתחות ולנעילת הנכס בסיום עבודתו.

בסיום הטיפול, גמר חשבון יוגש לבעל הנכס לתשלום ישירות לבעל המקצוע.

האחריות לביצוע העבודה הינה באחריות בעל המקצוע ו/או נותן שירות, לרבות הנפקת אחריות ושירות בביצוע עבודה, וכן בהנפקת חשבונית כנדרש.

בכל מקרה רצוי להזמין ביטוח צד ג' על מנת להבטיח תיקון בעיות שנגרמות לצד ג', זאת ללא קשר לאחריות בעל המקצוע על עבודתו הנכס.

השירות כולל החלפת צילינדר לדלת הכניסה בסמוך ליום קבלת החזקה בנכס.

בכל בעיית SOS תטופל בדחיפות האפשרית במהלך 24 שעות מדיווח תקלה, למעט ימי שבת, וימי שבתון כגון חגים וכיוב'. במקרים אלו במהלך 24 שעות מצאת השבת או החג, פרט למצב בו זמינות בעל המקצוע איננה עומדת לרשותינו (התחייבות הזמינות הינה מצידינו בלבד ואיננה תלויה בגורם צד ג').

 

עלויות ניהול נכס:

נכס המאוכלס בשוכר: חודש שכירות בשנה.

נכס ריק, בשנה הראשונה לניהולו: חודש שכירות + 11% שנתי,   ומהשנה השנייה ואילך: חודש שכירות בלבד (בשנה) למשך כל התקופות הבאות.

 

*אין באמור להוות הצעת מחיר רשמית, הנ"ל מהווה דוגמא למחירים הנהוגים בשוק בלבד.

**לפני מע"מ

 

לקוח משרדינו אשר אינו מעוניין בשירות יכול לבקש בכל עת רשימת בעלי מקצוע מקומיים מומלצים ולקבלם כחלק מהשירות שאנו מעניקים ללקוחותינו.

לקוח אשר זקוק לנותני שירות SOS ברמת דחיפות מיידית מוזמן להתקשר בשעות הפעילות המקובלות או לחלופין לשלוח מסרון בציון מידת הדחיפות, ויענה בהקדם האפשרי. 

אנו דורשים שעבור כל הפניית לקוח לבעל מקצוע, יועבר משוב על ידי הלקוח בדבר שביעות רצון או אי שביעות רצון כדי לשמש את לקוחותינו בעתיד, ולטפל לחיוב או לשלילה אל מול הגורם.