היטלי השבחה

לעיתים לקוחות מקבלים דרישת תשלום היטל השבחה בעת מכירת הנכס.

יש לדעת שאין זו "גזירה משמיים".

ניתן להעביר "השגה", משמע ערעור על דרישת התשלום הנ"ל, ולהכין תחשיב לצורך הפחתת הסכום.

שיטות החישוב לרוב, הם שבלוניים ובכך מקפחים את זכות הנישום (החייב).

את החישוב אנו עורכים ומתחשבים בנתונים ספציפיים של הנכס והתב"ע האיזורית (תכנית בניין עיר) שבגינה הוחל חיוב ההיטל (המס לתשלום), ובכך חוסכים מהלקוח תשלום עודף לרשויות או המועצות המקומיות בגובה עשרות אלפי שקלים.