היטלי השבחה

לעיתים לקוחות מקבלים דרישת תשלום היטל השבחה בעת מכירת הנכס, דרישת התשלום נובעת מעליית ערך הנכס בגין אישור תכניות אשר בגינה נוצרה עליית הערך לנכס.

התשלום ישולם לרוב בעת מימוש פוטנציאל השבח או מכירת הנכס לפי המוקדם מבניהם, וכפועל יוצא מכך, רבים מופתעים כאשר מגיעה דרישת תשלום שלא נערכו לקראתה.

חשוב מאוד: יש לדעת שאין זו "גזירה משמיים", וניתן לחלוק על כך אל מול הרשות דורשת התשלום.

ניתן להעביר "השגה", משמע ערעור על דרישת התשלום הנ"ל, ולהכין תחשיב לצורך הפחתת הסכום.

שיטות החישוב לרוב, הם שבלוניים ובעריכתם קיימת ספקולציה מסוימת, כאשר טווח גיבוש גובה המס או ההיטל הינו רחב, ובכך מקפחים את זכות הנישום (החייב) מפני שמוטלים עליו מיסוי בגובה מקסימלי כך יוצא שלקוח אשר מערער על גובה התשלום לרשות חוסך אלפי או מאות אלפי שקלים, והצלחה בהפחתת ההיטל תתרחש במידה רבה עקב הנאמר לעיל.

את החישוב אנו עורכים ומתחשבים בנתונים ספציפיים של הנכס והתב"ע האיזורית (תכנית בניין עיר) שבגינה הוחל חיוב ההיטל (המס לתשלום), ובכך חוסכים מהלקוח תשלום עודף לרשויות או המועצות המקומיות בגובה עשרות אלפי שקלים.

הבהרה: תשלום המס לרוב יגיע לכדי 50% משווי עליית הערך, ובכך קורה לא אחת שמכירת נכס הפכה לא כדאית רק משום שעלויות המכר לא קיבלו התייחסות בעת גיבוש מחיר המכירה.