השבחה, הסבת שימושים ושינויי יעוד

רכישת נכס למטרה מסויימת אשר אינה עולה בקנה אחד, עם הייעוד המקורי של הנכס, מצריכה שינוי ייעוד או הסבה לשימוש חורג.

על מנת להביא לכדי שינוי זה ובכללם, אישור העירייה להפעלת הנכס בייעוד החדש, מצריך תהליך בירוקרטי מול גורמי מחלקת ההנדסה והתכנון שבעירייה או במועצה המקומית.

הליך השינוי הינו הכרחי לשם קבלת רשיון עסק או אישורי גורמים רלוונטיים כגון כיבוי והצלה, או אפילו החברה המבטחת.

בתהליך ההשבחה או שינויי היעוד ניתן לקבל באמצעותינו ייעוץ או ליווי התהליך עד להשגת האישורים הנדרשים.