שמאות מקרקעין

הזמנת דו"ח שמאי לנכסי מקרקעין ו/או שווי נדל"ן לחברות:

 

מדידת וזיהוי נכס

בדיקה פיזית, תכנונית והנדסית

שומה לצרכי בטוחה בנקאית

שמאות פרטית

שמאות למבני ציבור

 

 

 

 

 

 

בשיתוף משרדי שמאים מובילים