הנדסה

בדיקה הנדסית של מבנה על ידי מהנדס / הנדסאי בניין והנפקת דו"ח על פי כללי התקינה.

דו"ח המהנדס הינו דו"ח המופק על ידי מהנדס / הנדסאי בניין רשום בפנקס המהנדסים, הוא הגורם המוסמך והמקצועי המהווה את החיתום בנוגע לבניה על פי הנדרש לבטיחות המבנה והמשתמשים בו.

הדו"ח יכול שיופק עבור מבנה קיים או מבנה בבניה עתידית.

 

להלן מס' דוגמאות לסוגי עבודות בניה עבורם נדרש אישור מהנדס:

קונסטרוקציות ברזל

גלריות בנויות

גגות בטון / רעפים / פרגולות / סוככים

יציקות בטון

בניית מרחב מוגן ממ"ד או חדרי בטחון

תוספות בניה

הריסת מבנה או תוספת בניה

תכנון הנדסי

פיקוח בניה

אישור תכניות

חיזוק מבנים לפי תקנים נדרשים

 

ניתן להזמין באמצעותנו את דו"ח הנדסי, גורמי המקצוע הינם נותני השירות למשרדנו ובהמלצתנו.